Με αυτά τα μπουκαλάκια, μετράνε την ποσότητα λίπους στο γάλα (για να κρίνουν ποσό καλό ειναι). Βάζουν γάλα, κάποιο οξύ και αλκοόλ, λέει, τα κουνάνε για δυο λεπτά και τα αφήνουν να γρεμίσουν. Μετά μετράνε το “βούτυρο” που επιπλέει, ποσά χιλιοστά ειναι.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s