Με αυτά τα μπουκαλάκια, μετράνε την ποσότητα λίπους στο γάλα (για να κρίνουν ποσό καλό ειναι). Βάζουν γάλα, κάποιο οξύ και αλκοόλ, λέει, τα κουνάνε για δυο λεπτά και τα αφήνουν να γρεμίσουν. Μετά μετράνε το “βούτυρο” που επιπλέει, ποσά χιλιοστά ειναι.